Powerlifting

 Náš obchod se stal partnerem velice úspěšného sportovního klubu FM Servis POWERTEAM Trutnov, který je veden zkušeným mistrem světa, Evropy, ČR a držitelem několika rekordů v silovém trojboji - Jaromírem Kratochvílem.

V současné době se celý tým pečlivě připravuje na nadcházející mistrovství ČR, které se bude konat 5.5.2012 a jeho hostitelem a organizátorem bude právě trutnovský tým.

 

Webové stránky k mistrovství ČR

O klubu

Počátky silového trojboje na Trutnovsku sahají až do roku 1974, kdy začal soutěžit trenér dnešního oddílu Jiří Ondráček. V roce 1992 se k němu přidal Jaromír Kratochvíl a založili oddíl. Od té doby se v něm vyměnilo spousty závodníků a oddíl získával zkušenosti a medaile. V roce 2008 jsme oslovili pana Folce a jeho firmu FM Servis za účelem sponzorování výpravy na MS v silovém trojboji. Pan Folc dal návrh o dlouhodobé spolupráci a podpoře oddílu. Tak vznikl oddíl FM Servis Powerteam Trutnov. V současné době má oddíl Mistry světa, Evropy a držitelé několika rekordů.

 WWW stránky klubu

Powerlifting - Silový trojboj

Silový trojboj (též Powerlifting) je silový sport skládající ze ze 3 disciplín: dřep, bench press a mrtvý tah. Sportovec věnující se silovém trojboji se nazývá lifter.

Lifteři soutěží s ostatními v jejich stejné váhové a věkové kategorii.

Dřep - při výkonu tohoto cviku převezme závodník činku ze stojanů a zaujme vzpřímený postoj tak, aby osa činky spočívala na trapézovém svalu. Na znamení rozhodčího vykoná hluboký dřep, potom přejde zpět do výchozího postavení a vyčká na povel rozhodčího, po němž činku odloží zpět na stojany.

Benchpress (tlak v lehu na lavici) - v této disciplíně se soutěží na lavici přesně předepsaných rozměrů. Závodník leží na zádech, nohy pokrčené v kolenou, chodidla opřená o podlahu. Činku převezme do napjatých paží a na povel rozhodčího ji spustí plynulým pohybem na hrudník. Po viditelné pauze činku vytlačí zpět do předpažení a na povel rozhodčího činku odloží zpět na stojany.

Mrtvý tah - při tomto výkonu leží činka vodorovně před chodidly závodníka, který ji musí plynule zdvihnout vzpřímením trupu a napnutím nohou. Po ukončení pokusu musí závodník vyčkat na povel vrchního rozhodčího a teprve potom smí činku položit zpět.

 

 

Záznamy nebyly nalezeny...