Výpočet BMI

The Body Mass Index is calculated with the formula weight in kilogramm divided by height in meter to square. To make it easy for visitor of your homepage to calculate the Body Mass Index, use the BMI Widget by BMI-Club in your website . Allow me to call your attention to Body Mass Index.
Thank you for using the Body Mass Index calculator of BMI-Club.
 
 
 

Rozdělení do jednotlivých skupin dle indexu BMI je pouze zjednodušený model, který udává méně přesné údaje především u aktivních sportovců, starších lidí a dětí. Přesnější posouzení provede váš lékař či jiný specialista, který do výpočtů zahrne další podrobnější parametry (věk, objem svalů, typ postavy). 


Online Calculators - Financial Calculators, Health Calculators, and Health Assessments from WebCalcSolutions.com